Podijelite svoju digitalnu uslugu/sadržaj sa drugima

Pozivamo organizacije ili pojedince koji žele svim građanima Bosne i Hercegovine besplatno ponuditi određenu digitalnu uslugu ili sadržaj u cilju smanjenja socijalnog i ekonomskog uticaja koronaviriusa da se prijave! Do sada smo objavili besplatne alate i sadržaje za komunikaciju, učenje, istraživanje i čitanje, kulturu i zabavu, održavanje fizičkog i mentalnog zdravlja i inicijative za pomoć ugroženim kategorijama. Sve preporuke sličnih sadržaja koji bi bili od koristi stanovništvu BiH su dobrodošle.

Da bismo digitalnu uslugu objavili mora ispunjavati sljedeće uslove:

  • Ponuđena usluga je potpuno besplatna tokom kriznog perioda;
  • Jasno je naveden period dostupnosti besplatne usluge;
  • Opis ponuđene usluge ne smije biti pisan u promotivnom/komercijalnom tonu.

Napomene:

  • Molimo za strpljenje. Zbog velikog broja prijava, prijedloge ćemo nastojati procesirati u najkraćem mogućem roku;
  • Na portalu se mogu objavljivati i usluge stranih organizacija, kompanija i pojedinaca, ali ako postoji pružatelj iste usluge u BiH, prednost u objavi usluga će biti data domaćem pružatelju usluge;
  • Ohrabrujemo kreatore da svoje sadržaje prilagode osobama sa oštećenim ili slabim sluhom (npr. kreiranje titla za sadržaj i sl.);
  • Administratorski tim zadržava pravo da ne objavi sadržaje koji nisu u skladu sa vizijom ove inicijative;

Sve prijave će biti pregledane prije objave da osiguramo više kvalitetnijih i korisnih sadržaja.

Forma ispod je namijenjena samo pružateljima digitalnih usluga ili korisnog sadržaja. Korisnici usluga ne trebaju popunjavati formular.

  • Unesite poruku za administratore servisa
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.